GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz'in II. Seçimli Olağan Genel Kurulunu 23 Aralık 2018 tarihinde saat 14'00 da aşağıdaki gündemle dernek binamızda gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimiz davetlidir. Saygılarımızla.

İdris GÜNDOĞDU

Dernek Başkanı

 

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama,
2-Başkanlık Divanı Seçimi,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5-Faaliyet ve Denetim Raporlarının İbrası,
6-Tahmini bütçenin onaylanması,
7-Tüzük Değişikliği, Federasyona katılma konusu,
8-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
9-Dilek ve Temenniler,
10-Kapanış.